CNE ONLINE cam kết cung cấp đến khách hàng những giải pháp chăm sóc sức khỏe đầy vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các quyết định quan trọng của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ. Trong quá trình quản lý thông tin, chúng tôi luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây:

Thu thập thông tin

 • Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ các người truy cập và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
 • Thông tin công ty thu thập về người truy cập dựa trên mối quan hệ với chính các bạn, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách đăng nhập thảo luận, đăng bài và tranh luận tại website; các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của mọi người.
 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc hỗ trợ các vấn đề ngoài ý muốn, mục đích hỗ trợ và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của các thành viên trong CNE ONLINE.
 • Đối với thành viên trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành người đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục thành đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của mọi người. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gửi mail cho đội ngũ của CNE ONLINE.

Sử dụng thông tin cá nhân

 • Đội ngũ chúng tôi chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà các bạn đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp tái bảo hiểm, các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của thành viên có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của nhà nước ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. CNE ONLINE sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của các bạn với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ nhằm cung cấp cho các thành viên những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Thành viên có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • CNE ONLINE có thể sẽ cần phân tích thông tin người truy cập nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của các bạn và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà các bạn có thể sẽ quan tâm đến.
 • CNE ONLINE sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 • CNE ONLINE tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của người truy cập luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

 • CNE ONLINE sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người truy cập bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
 • CNE ONLINE chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của website, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

 • CNE ONLINE cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
 • CNE ONLINE sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, làm mọi người dễ dàng truy cập dành cho thành viên.
 • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của các thành viên, CNE ONLINE sẽ cung cấp cho người truy cập quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của chính mình và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Người truy cập cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.